Over ons

De Oldenborgh is een Seniorenflat in Zeist waar u zorgeloos kunt wonen. U woont in uw eigen appartement met anderen onder één dak en u heeft invloed op de gang van zaken.

Prettige woonsfeer

Uitgangspunt: samen leven met ruimte voor persoonlijke keuzes

In De Oldenborgh woont u zelfstandig én tegelijk samen met anderen. Zowel ieders vrijheid als het samen leven en samen delen zijn hier belangrijke waarden. Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn in de servicekosten opgenomen. Net als de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimtes en de glazenwasser. Ook is er een Ziggo basispakket voor televisie.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Overzicht algemene ruimtes en
tarieven en servicekosten.

Organisatie en bestuur

Uitgangspunt: bewoners besturen zelf

Als bewoner heeft u invloed op het reilen en zeilen binnen De Oldenborgh. De Oldenborgh is een coöperatieve vereniging. De bewoners zijn verenigd in de Algemene Vergadering (AV) en kiezen hun eigen bestuur en commissies uit hun midden. Het is een gezamenlijk streven het beste van De Oldenborgh te maken.

Het bestuur bestuurt en beheert het complex. Dit gebeurt zonder winstoogmerk. De commissies ondersteunen en adviseren het bestuur op diverse terreinen, zoals financiën, technische zaken, cultuur, de tuin en de PR. De Oldenborgh is bezit van de Coöperatieve Vereniging De Oldenborgh U.A. Als nieuwe bewoner koopt u het woonrecht. Bij het kopen van woonrecht is het niet mogelijk een hypotheek te verkrijgen.

Financiën

Uitgangspunt: De Oldenborgh financieel gezond houden

De financiële opzet van De Oldenborgh bestaat uit de exploitatie en de instandhouding. De exploitatie (inbreng servicekosten en uitgaven woonlasten) is verplicht, omdat De Oldenborgh geen subsidie krijgt. De bewoners dragen de exploitatie door het betalen van de maandelijkse servicekosten. Voor de instandhouding is er een fonds. Dit fonds heeft als inbreng een bedrag vanuit de exploitatie, rentebaten en de eenmalige entreekosten en als uitgaven diverse kosten voor groot onderhoud en veranderings- of vernieuwingsprojecten.

Het bestuur werkt met een voortschrijdende meerjarenplanning voor groot onderhoud. Op deze manier hoeft het bestuur bij tegenvallers geen extra financiële bijdrage van bewoners te vragen. De servicekosten worden periodiek aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals inflatie, prijsstijgingen en loonsverhogingen.

Meer weten?